VIA Brno

Doplujte na oba brněnské hrady lodí!

VIA Brno (neboli cesta Brnem) je společná trojvstupenka Dopravního podniku, Muzea města Brna a Národního památkového ústavu, kteří tímto umožňují Brňákům a návštěvníkům Brna, objevit historické skvosty a užít si plavbu po brněnské přehradě, která má stejně úchvatné výhledy jako oba brněnské hrady.
Za jednu cenu se návštěvníkům vygenerují tři vstupenky – na hrad Veveří, na hrad Špilberk a na plavbu lodí po brněnské přehradě (zpáteční jízdenky Bystrc přístaviště až Hrad Veveří).

Na Špilberku bude návštěvníkům vyměněna na pokladně na malém nádvoří koupená vstupenka za vstup na zvolenou dostupnou výstavu, expozici nebo prohlídkový kruh.
Na hradě Veveří Vám bude vstupenka zkontrolována u vstupní brány a umožní vám vstup do areálu hradu.

Vstupenky na oba hrady lze využít během jejich otevírací doby do 6 měsíců od zakoupení, nejpozději však do 31. 10. 2024. Vstupenky nemusí být vytisknuté, stačí je předložit elektronicky.
Vstupenky na plavbu lodí lze využít v rámci plavebního řádu během celé plavební sezóny roku 2024.

Ceny vstupenek:

Základní - 390 Kč

Snížená - 260 Kč

Rodinná - 910 Kč

Pojízdnou trojvstupenku zakoupíte na Brno iD.