KRAJ!NA

KRAJ!NA

je výstava o naší zemědělské krajině, jejích problémech a možných řešeních.

Výstava KRAJ!NA je součástí projektu, který se zabývá poplužními dvory, fenoménem, který určoval podobu krajiny od 16. století. Jeho cílem je získat objektivní informace o vývoji krajiny přibližně od r. 1820 do současnosti. A to především změn velikosti a tvaru zemědělských pozemků v popluží panských dvorů. Výstava téma posouvá dál a hledá cestu k odpovědi na otázku, jak nás může krajina z přelomu 19. a 20. století dodnes inspirovat a co může udělat každý z nás.

Na výstavě se budete moci inspirovat historií nebo najít odpověď na otázku, jak každý z nás může naší krajinu ovlivnit. Autoři mimo jiné na modelu a mapách názorně představí změny v krajině od 19. století po současnost a seznámí návštěvníky výstavy s vazbou mezi tváří krajiny a její funkčností. Autoři říkají „Připravovaná výstava nepředkládá univerzální řešení, ale spíše apeluje na drobné změny k lepšímu, které mohou mít velký pozitivní dopad na okolí. Na náš život.“

Výstavu vytvořili odborníci z Ústavu plánování krajiny Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity.

Výstava KRAJ!NA je instalovaná v Zadním paláci Anglického traktu pod Prachovou věží a je přístupná v otevírací době hradu od úterý do neděle od 10.00 - 17.00 hodin v měsících srpnu a září. V říjnu je výstava přístupná o víkendech a státním svátku 28. října od 10.00 do 16.00 hodin.