Oděv v západních Čechách 15. až 17. století

Podrobné informace

Kategorie:

Každodennost

Rok vydání:

2018

Místo vydání:

Plzeň

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Plzni

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

369

ISBN:

978-80-58035-52-0

catalog Tištěná verze

400 Kč

skladem

Koupit

Stejně jako vedle obecných „velkých“ dějin stojí koncept mikrohistorie, tak vedle „velkých“ dějin módy lze postavit každodenní oděvy sledované v jedné lokalitě napříč společenskými vrstvami.  Průzkumem lokálních památek, archeologického materiálu a textových pramenů se autorka pokusila zachytit proměny oděvu v oblasti západních Čech v období 15. až 17. století a aplikovat na výzkumný materiál metody historické antropologie. Součástí knihy jsou rovněž popisy používaných historických textilních technik, textilních materiálů a obsáhlý katalog citovaných předmětů a ikonografie.

Obsah:
 • Oděv v západních Čechách 15. až 17. století
  • Region západních Čech
  • Vývoj střihových řešení, siluety a stylu
  • Pro obě pohlaví
  • Pánský šatník
  • Dámský šatník
  • Oděvy dětí
  • Oděv v životě
 • Textilní materiály a technologie uplatňující se při výrobě látek
 • Technologie
 • Výroba oděvů a obuvi, řemesla spjatá s výrobou, obchodování
 • Závěrem
 • Katalog pramenů k poznání vývoje oděvu v západních Čechách
  • Část I. Předměty s prokázaným původem či jinou jasnou vazbou na lokalitu
  • Část II. Díla nejasného původu s anonymním autorem
  • Část III. Díla spojená s osobnostmi s vazbou na západní Čechy (výběr)
 • Prameny a literatura
 • Seznam fotografií
 • Rejstřík jmenný
 • Rejstřík věcný
 • Rejstřík místopisný

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat